خريد 40 هزار تن گندم در شهرستان کوهدشت

رشيديان رئيس اداره غله و خدمات بازرگاني کوهدشت از خريد 40 هزارتن گندم مازاد بر نياز کشاورزان خبر داد و گفت که پيش بيني مي شود اين ميزان خريد به 45 هزار تن افزايش يابد

رشيديان رئيس اداره غله و خدمات بازرگاني کوهدشت از خريد 40 هزارتن گندم مازاد بر نياز کشاورزان خبر داد و گفت که پيش بيني مي شود اين ميزان خريد به 45 هزار تن افزايش يابد وي گفت: ؛ عمليات خريد گندم و کلزا از زارعين با ? مرکز فعال و بکارگيري بخش خصوصي و مباشر در کنار مجتمع ذخيره سازي دولتي به مرز 40 هزار تن گندم و ?? تن کلزا رسيده و پيش بيني نمود با توجه به وقوع تنش خشکي و توزيع نامناسب بارندگي در سال زراعي حدود 45 هزار تن گندم از کشاورزان خريداري شود. ?? ايشان در راستاي ارائه خدمات به گندمکاران به اقدامات ذيل اشاره نمود: ?- فعاليت مجتمع ذخيره سازي غله بصورت شبانه روزي جهت جلوگيري از ترافيک محموله ها و نصب نشانگرهاي وزن در باسکولهاي ورودي و خروجي جهت رويت کشاورزان. ?-ثبت اطلاعات خريد و ارسال مستمر به بانک جهت واريز وجه گندم 3-بکارگيري عاملين تشخيص ، ذيحساب و ناظرين جهت نظارت مطلوب در مراکز ?-اجراي برنامه حمل گندم در مراکز مباشر که ظرفيت انباري پاييني داشته تا خريد گندم متوقف نگردد .?- توزيع اقلام بهداشتي تا حد ممکن در بين رانندگان و زارعين جهت پيشگيري از ويروس کرونا. ?? در خاتمه ايشان علت عدم ارسال برخي اطلاعات زارعين به بانک را بخاطر عدم ثبت به موقع يا ايجاد تغييرات جديد ( اجاره اي) در سامانه پهنه بندي جهاد کشاورزي برشمرد و خواستار پيگيري مسئولين ذيربط در اين امر شد. ?????

 

 

01 / 04/ 1399
  25 بارخوانده شده


نظر خود ارسال فرمایید
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
پست الکترونیکی :
آدرس :
نظر شما :
...

 

 

 

 

 

 

 


خرم آباد چهارراه امام خمینی روبروی اداره کل امور مالیاتی استان لرستان
تلفن :33316382 -33316381