حضور مديرکل غله استان لرستان در سامد

حجت اله بيرانوند مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان لرستان در راستاي اجراي نظامنامه مديريت ارتباطات مردمي در بستر سامد و تاکيدات استاندار مبني بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگويي به درخواست ها و مشکلات مردم به منظور تحقق مصاديق حقوق شهروندي با حضور در دفتر سامانه ارتباط مردم و دولت  از طريق تلفن 111 بصورت مستقيم پاسخگوي تماس هاي هم استانيهاي عزيز شد.

حضور مديرکل غله استان لرستان در سامد مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان لرستان با حضور در سامانه الکترونيکي ارتباط مردم و دولت (سامد) پاسخگوي تلفني مردم شريف استان شد. حجت اله بيرانوند مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان لرستان در راستاي اجراي نظامنامه مديريت ارتباطات مردمي در بستر سامد و تاکيدات استاندار مبني بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگويي به درخواست ها و مشکلات مردم به منظور تحقق مصاديق حقوق شهروندي با حضور در دفتر سامانه ارتباط مردم و دولت  از طريق تلفن 111 بصورت مستقيم پاسخگوي تماس هاي هم استانيهاي عزيز شد. مهندس بيرانوند با حضور در مرکز ارتباطات مردمي رياست جمهوري (سامانه تلفني111) به سوالات مردم شريف استان لرستان پاسخ گفت و پيگير رفع مشکلات آنان شد. به گزارش روابط عمومي اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان لرستان در موضوع تماس هاي تلفني شهروندان اغلب آن مواردي همچون افزايش سهميه آرد خبازيها، چگونگي وضعيت خريد تضميني گندم ، پرداخت وجه به کشاورزان و قيمت گذاري نان در استان مطرح گرديد. شايان ذکر است پاسخگويي به مردم شريف استان همه روزه توسط مديريت و معاونين اين اداره کل علي الخصوص در روزهاي دوشنبه هر هفته انجام مي پذيرد و تمامي کارکنان ملزم به پاسخگويي و ارائه خدمات مطلوب به مردم شريف اين استان مي باشند.

 

 

04 / 04/ 1399
  24 بارخوانده شده


نظر خود ارسال فرمایید
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
پست الکترونیکی :
آدرس :
نظر شما :
...

 

 

 

 

 

 

 


خرم آباد چهارراه امام خمینی روبروی اداره کل امور مالیاتی استان لرستان
تلفن :33316382 -33316381