سهم گندمکاران پلدختري در توليد گندم کشور / از آسيب کاهش بارندگي ها تا فعاليت پويابراي خريداري گندم تضميني شهرستان

مسئول غله شهرستان پلدختر مي گويد : امسال پيش بيني ما اين بود که 18 هزار تن گندم در شهرستان پلدختر توليد شود ولي باتوجه به کمبود بارندگي ها ميزان برداشت محصول کاهش يافت .

سهم گندمکاران پلدختري در توليد گندم کشور / از آسيب کاهش بارندگي ها تا فعاليت پويابراي خريداري گندم تضميني شهرستان ? مسئول غله شهرستان پلدختر مي گويد : امسال پيش بيني ما اين بود که 18 هزار تن گندم در شهرستان پلدختر توليد شود ولي باتوجه به کمبود بارندگي ها ميزان برداشت محصول کاهش يافت . خبرگزاري برنا لرستان –گروه اقتصادي : کشت محصول مهم واستراتژيکي مثل گندم در پلدختر مانند ديگر مناطق لرستان از توليدات مهم کشاورزي اين شهرستان محسوب شده وکشاورزان پلدختري چه در دوران خشکسالي وچه در زمان ترسالي توانسته اند به سهم خود درتوليد و برداشت اين محصول مهم نقش ايفا کنند. در سال زراعي جاري نيز اگرچه پراکنش نامنظم بارش ها هم در فصل پائيز در زمانبندي کشت گندم و همچنين در بارش هاي فروردين و ارديبهشت ماه بر روند رشد مزارع تاثيرمنفي گذاشت ولي به هر حال گندمکاران اين شهرستان جنوبي وگرمسيري لرستان به صورت آبي و ديم توانستند مانند هرسال در توليد گندم لرستان وکشور سهيم باشند. مسئول غله شهرستان پلدختر مي گويد : امسال پيش بيني ما اين بود که 18 هزار تن گندم در شهرستان پلدختر توليد شود ولي باتوجه به کمبود بارندگي ها ميزان برداشت محصول کاهش يافت و پيش بيني ما اين است که بين 12 تا 13 هزار تن گندم توليدي در اين شهرستان برداشت شود . کامران هاشمي با اشاره به ميزان سطح زير کشت گندم در مزارع شهرستان پلدختر مي افزايد : کل سطح زيرکشت گندم در اين شهرستان حدود 15هزار و 500 هکتار است که از اين ميزان 2هزار و500هکتار آن به صورت آبي و 13 هزار هکتار آن به صورت ديم کشت مي شود . او با اشاره به کشت گندم در سه دشت جايدر ، واشيان و بان بازه چم مهر،يادآورمي شود:دشت جايدر با 1800 هکتار کشت آبي و3500هکتار ديم مهمترين نقطه کشت گندم در شهرستان پلدختر محسوب مي شود؛ همچنين دست واشيان باحدود 4000هکتار کشت ديم و دشت بان بازه چم مهر نيز از ديگر نقاط تولد گندم پلدختر هستند. هاشمي همچنين با اشاره به خريد تضميني گندم در شهرستان پلدتر طي سال زراعي جاري نيز عنوان مي کند: خريد تضميني گندم مازاد بر نياز کشاورزان شهرستان پلدختر از اول خرداد ماه و با تجليل از اولين کشاورز تحويل دهنده گندم ،با حضور فرماندار محترم و معاون عمراني ايشان،مدير و معاونت فني اجرايي جهاد کشاورزي و مسئولين غله و تعاون روستايي شهرستان و ساير عوامل مرکز خريد اتحاديه تعاون روستايي آغاز شد. مسئول غله شهرستان پلدختر با بيان اينکه 4 کميسيون خريد کار خريد تضميني گندم و يک کميسيون کار خريد تضميني کلزا را در شهرستان را انجام مي دهند تصريح مي کند: اين مراکز همه روزه تا پايان فصل خريد از ساعت 7/30دقيقه صبح تا ساعت 20 عمليات خريد محصول گندم و کلزا را انجام مي دهند. او اضافه مي کند: از ابتداي خريد تا کنون حدود 12 هزار تن گندم به ارزش ريالي 298،171،675،534 ريال از 1557 نفر کشاورز و 4 تن کلزا به ارزش ريالي184،161،784 ريال از 9 نفر کشاورز خريداري شده است. به گفته هاشمي در خصوص تسويه مطالبات کشاورزان تا تاريخ ?? خرداد ماه اين مطالبات تسويه شده و مانده مطالبات نيز در روزهاي آتي پرداخت و تسويه خواهد شد. مسئول غله شهرستان پلدخترهمچنين با اشاره به سطح کيفي گندم اين شهرستان ، مي افزايد : گندم پلدختر از لحاظ کيفيت از قطب هاي لرستان محسوب مي شود که اين کيفيت به تبع آن بر کيفت نان نيز اثر گذار است . کامران هاشمي اضافه مي کند: سهم گندم پلدختر در توليد آرد شهرستان بين 70 تا 80 درصد است واين آرد توسط کارخانه جات داخلي استان توليد مي شود . او روند برداشت و خريداري گندم پلدختر را رضايت بخش ارزيابي کرد و مي گويد : خوشبختانه امسال هيچگونه مشکلي در اين فرايند وجود نداشت و مراکز تحويل گندم در تمام شهرستان به روز و آماده بودند. هاشمي با بيان اينکه کميسيون پلدختر و معمولان همچنان فعال هستند ،خاطر نشان مي کند:کار برداشت وخريداري محصول گندم در سطح شهرستان درمناطقي از سطح زير کشت شهرستان از جمله در بخش معمولان همچنان ادامه دارد و نهايتا تا 10 روز ديگر به اتمام مي رسد. يک کشاورز نيزاز روند خريداري گندم طي امسال ابراز رضايت مي کند و معتقد است : بنده قبل از 17خرداد ماه گندم توليدي خودرا تحويل مرکز خريد شهرستان دادم وخوشبختانه توانستم سريع مطالبه خود را پرداخت کنم . احمدکه فقط در سطح دو هکتار گندم خود را به صورت ديم کشت کرده بود ، مي افزايد : امسال با توجه به بارش ديرهنگام در فصل پاييز خيلي دير گندم خودرا کشت کردم واگر چه کمبود باران نتوانست ميزان مطلوب برداشت را براي من برآورده کند وليکن تسريع درخريداري و پرداخت مطالبه کشاورزان توانست اين موضوع را جبران کند. کشاورزي و خصوصا کشت گندم ستون معيشت مردم پلدختر است و هرچند خشکسالي ها آزاردهنده باشند باز پناهي جز کشت وتوليد گندم براي مردم اين شهرستان براي درآمد نيست اما با اين همه مشقت براي کشاورزان تسريع در روند خريداري توليدات زراعي مهمي مثل گندم مي تواند برتعادل معيشتي مردم اين منطقه کشاورزمحور و البته محروم کمک کند و از رنج مردم زحمت کش اين منطقه در گذران زندگي بکاهد.

 

 

03 / 04/ 1399
  26 بارخوانده شده


نظر خود ارسال فرمایید
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
پست الکترونیکی :
آدرس :
نظر شما :
...

 

 

 

 

 

 

 


خرم آباد چهارراه امام خمینی روبروی اداره کل امور مالیاتی استان لرستان
تلفن :33316382 -33316381