ملاقات مردمي

برنامه ملاقات مردمي مدير کل غله و خدمات بازرگاني استان لرستان

ملاقات مردمي برنامه ملاقات مردمي مدير کل غله و خدمات بازرگاني استان لرستان در راستاي طرح تکريم ارباب رجوع و به منظور تسهيل در دسترسي آسان آحاد مردم، ملاقات مردمي با مديرکل اداره غله و خدمات بازرگاني استان لرستان روز دوشنبه هر هفته در ساعت 9 الي 12در دفتر مديرکل برگزار مي گردد.   همکاران و اربابان رجوع محترم که مايل به ملاقات حضوري با مديرکل مي باشند، مي توانند با تماس و هماهنگي با دفتر مدير کل جهت انجام ملاقات مردمي اقدام نمايند.     شماره تماس دفتر مديركل جهت پيگيري 33306008

 

 

03 / 04/ 1399
  27 بارخوانده شده


نظر خود ارسال فرمایید
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
پست الکترونیکی :
آدرس :
نظر شما :
...

 

 

 

 

 

 

 


خرم آباد چهارراه امام خمینی روبروی اداره کل امور مالیاتی استان لرستان
تلفن :33316382 -33316381