خريد بيش از 105هزار تن گندم از کشاورزان لرستان

تاکنون خريد تضميني گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان لرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 10درصد افزايش داشته است.

از خرداد شروع فصل خريد تضميني گندم مازاد بر نياز کشاورزان لرستان تاکنون نزديک به 105 هزار تن گندم تحويل مراکز خريد تضميني اداره کل غله در سطح استان گرديد. مدير کل غله و خدمات بازرگاني استان لرستان با بيان اين مطلب اظهار داشت: ارزش گندم خريداري شده از کشاورزان لرستاني 250 ميليارد تومان مي باشد که با پيگيري هاي بعمل آمده تاکنون بيش از 186 ميليارد تومان به حساب آنها واريز و مابقي مطالبات نيز براي پرداخت در اختيار بانک کشاورزي قرار داده شد. بيرانوند افزود: تاکنون خريد تضميني گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان لرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 10درصد افزايش داشته است. وي افزود: 25مرکز شامل مراکز خريد ملکي و کارخانه هاي آرد سازي و سيلوهاي بخش خصوصي و تعدادي از مراکز تعاوني روستايي جهت خريد محصول گندم در استان لرستان از لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري تجهيز و در حال انجام عمليات خريد تضميني مي باشند مدير کل غله و خدمات بازرگاني استان لرستان در پايان اظهار داشت: خريد گندم تنها از کشاورزان و خدمات دهندگاني صورت مي گيرد که نام آنها در سامانه پهنه بندي سازمان جهاد کشاورزي ثبت شده است صورت مي گيرد

 

 

20 / 04/ 1399
  43 بارخوانده شده


نظر خود ارسال فرمایید
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
پست الکترونیکی :
آدرس :
نظر شما :
...

 

 

 

 

 

 

 


خرم آباد چهارراه امام خمینی روبروی اداره کل امور مالیاتی استان لرستان
تلفن :33316382 -33316381