تسويه بيش از732ميليارد تومان مطالبات کشاورزان لرستان

تسويه بيش از732 ميليارد تومان مطالبات کشاورزان لرستان

مديرکل غله و خدمات بازرگاني لرستان گفت: تمام مطالبات گندم و کلزاکاران استان به ارزش 732 ميليارد و449 ميليون و 500 هزار تومان تسويه و پرونده خريد تضميني محصولات سال 99 بسته شد. حجت اله بيرانوند افزود: امسال 298 هزار و 930تن انواع گندم دوروم و معمولي از کشاورزان استان خريداري و 722 ميليارد و 865 ميليون و 600 هزار تومان مطالبات گندم کاران پرداخت شده است. وي با اشاره به کاهش چهار درصدي اين ميزان نسبت به سال گذشته تصريح کرد: ازنا با برداشت 64 هزار و 895 تن بيشترين و چگني با يکهزار و 114 تن کمترين خريد تضميني گندم را از کشاورزان داشته اند. مديرکل غله و خدمات بازرگاني لرستان در خصوص خريد دانه روغني کلزا نيز گفت: 2هزار و 101 تن از اين محصول به صورت تضميني خريداري شده که بيشترين ميزان آن با يکهزار و 114 تن مربوط به شهرستان سلسله است. بيرانوند با اشاره به کاهش44 درصدي خريد تضميني کلزا در استان ادامه داد: 9 ميليارد و 583ميليون و 900هزار تومان مطالبات اين کشاورزان نيز به طور کامل تسويه شده است و معدود افردي که تاکنون طلب خود را به طور کامل دريافت نکرده اند مشکلات بانکي دارند. وي اظهار داشت: انتخاب کشت هاي جايگزين از جمله برنج، موجب کاهش خريد تضميني گندم و کلزا شده و از طرفي با توجه به اهميت بارش هاي بهاري در وزن گيري گندم و کاهش بارش هاي امسال، ميزان خريد تضميني اين محصول کاهش داشت.

 

 

07 / 08/ 1399
  2329 بارخوانده شده


نظر خود ارسال فرمایید
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
پست الکترونیکی :
آدرس :
نظر شما :
...

 

 

 

 

 

 

 


خرم آباد چهارراه امام خمینی روبروی اداره کل امور مالیاتی استان لرستان
تلفن :33316382 -33316381