اجراي مانور نظارت بر چرخه تامين آرد در استان لرستان

مانور نظارت بر چرخه تامين آرد از بيست ششم مهرماه در کليه شهرستانهاي استان لرستان آغاز وهم اکنون نيز ادامه دارد

اجراي مانور نظارت بر چرخه تامين آرد در استان لرستان به گزارش روابط عمومي غله وخدمات بازرگاني استان لرستان مانور نظارت بر چرخه تامين آرد از بيست ششم مهرماه در کليه شهرستانهاي استان لرستان آغاز وهم اکنون نيز ادامه دارد بيرانوند مدير کل غله وخدمات بازرگاني استان لرستان در اينخصو ص اعلام داشتند،از آغاز مانور در استان تاکنون از 1500واحد نانوايي و 14کارخانه آرد تو سط گشت هاي مشترک نظارتي با محوريت اداره کل غله و مشارکت بازرسان سازمان صمت،دانشگاه علوم پزشکي،تعزيرات حکومتي وتشکل هاي صنفي بازرسي بعمل آمده است ودر اين بازرسي ها در مجموع 148واحد متخلف شناسايي وجهت اعمال قانون به مراجع ذيربط معرفي شده اند بيرانوند درادامه افزود،در جريان اجراي مانور 1013 کيسه آرد يارانه اي که در بر خي انبارها بصورت غير قانوني نگهداري مي شد کشف وضبط شده و پرونده آردهاي مکشوفه نيز تحت عنوان قاچاق وعرضه خارج از شبکه به تعزيرات حکومتي تحويل ،10 نانوايي کسر سهميه و4 واحد پلمپ شده اند مدير کل غله در پايان اظهار داشتند در مانور نظارت بر چرخه تامين آرد علاوه بر بازرسي از نانوايي ها ،کارخانجات آرد و پيمانکار ان حمل آرد استان اطلاعات کامل واحدهاي نانوايي در قالب چک ليست هاي مربوطه دريافت و ثبت مي گردد لازم به ذکر است مانور نظارت بر تامين چرخه آرد که از اواخر مهرماه در استان آغاز شده است تا اطلاع ثانوي ادامه خواهد داشت

 

 

08 / 08/ 1399
  2304 بارخوانده شده


نظر خود ارسال فرمایید
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
پست الکترونیکی :
آدرس :
نظر شما :
...

 

 

 

 

 

 

 


خرم آباد چهارراه امام خمینی روبروی اداره کل امور مالیاتی استان لرستان
تلفن :33316382 -33316381