راه اندازي اتاق پايش

مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان لرستان از راه اندازي اتاق پايش به منظور رصد و کنترل لحظه به لحظه ي پروسه دريافت گندم از کارخانجات تا تحويل آرد به خبازي ها خبر داد.

مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان لرستان از راه اندازي اتاق پايش به منظور رصد و کنترل لحظه به لحظه ي پروسه دريافت گندم از کارخانجات تا تحويل آرد به خبازي ها خبر داد. به گزارش روابط عمومي غله وخدمات بازرگاني استان لرستان؛ حجت اله بيرانوند ضمن اعلام راه اندازي اتاق پايش مرتبط با حوزه ي گندم، آرد ونان گفت: اتاق پايش متشکل از کارشناسان دستگاه هاي ذي ربط است که به سامانه هاي مرتبط با حوزه گندم آرد ونان دسترسي خواهند داشت. درواقع کارشناسان، پروسه دريافت گندم از کارخانجات تا تحويل آرد به خبازي ها را به طور کامل و جز به جز رصد و کنترل خواهند کرد. وي درادامه خبر از راه اندازي يک سامانه جديد براي خريد آرد خانه پزي در اين استان داد و افزود: ماهيانه 3 هزار تن آرد جهت مصارف خانه پزي در استان لرستان توزيع مي شود که درحال حاضر سيستم توزيع اين آرد به صورت سنتي است. از دوسال گذشته يک سامانه الکترونيک در اين بخش راه اندازي شد که هم اکنون نقاط ضعف اين سامانه بررسي شده و فعاليت خود را آغاز کرده است. بيراوند در ادامه بيان کرد: خوشبختانه وضعيت موجودي گندم ها و تامين آرد واحدهاي خبازي در سطح استان مطلوب است و مشکلي از بابت تامين آرد استان نداريم.

 

 

13 / 09/ 1399
  2305 بارخوانده شده


نظر خود ارسال فرمایید
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
پست الکترونیکی :
آدرس :
نظر شما :
...

 

 

 

 

 

 

 


خرم آباد چهارراه امام خمینی روبروی اداره کل امور مالیاتی استان لرستان
تلفن :33316382 -33316381