فراخوان انتخاب مراکز خريد گندم و دانه‌هاي روغني (کلزا) سال 1400

اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان لرستان به نمايندگي از شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران در نظر دارد از ظرفيت‌هاي موجود در سطح استان در فصل خريد تضميني گندم و دانه‌هاي روغني در سال 1400 برابر ضوابط ابلاغي به‌عنوان مرکز خريد تضميني و نگهداري استفاده نمايد.

اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان لرستان به نمايندگي از شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران در نظر دارد از ظرفيت‌هاي موجود در سطح استان در فصل خريد تضميني گندم و دانه‌هاي روغني در سال 1400 برابر ضوابط ابلاغي به‌عنوان مرکز خريد تضميني و نگهداري استفاده نمايد. لذا از کليه اشخاص حقيقي و حقوقي در سطح استان که واجد شرايط و امکانات زير مي‌باشند دعوت مي‌گردد تقاضاي خود را حداکثر تا تاريخ 9/11/1399 در خرم‌آباد- خيابان آيت اله طالقاني روبروي اداره کل مالياتي به اداره کل غله و خدمات بازرگاني لرستان تحويل نموده و يا به شماره 33309503 نمابر نمايند. ضمناً شماره تماس 33302798 واحد امور قراردادها جهت پاسخگويي اعلام مي‌گردد. شرايط مراکز خريد: 1). داشتن ظرفيت انباري متناسب با حجم برآوردي خريد مرکز نظير انبار ساده مسقف، انبار نيمه مکانيزه، انبار تمام مکانيزه، سيلوي فلزي، سيلوي بتني و انبار چادري. 2). داشتن محوطه محصور، کف محوطه آسفالت يا بتن با درب ورودي و خروجي قابل‌کنترل. 3). داشتن توان تخليه و بارگيري متناسب با ظرفيت مرکز. 4). دارا بودن سيستم روشنايي انبار و محوطه مرکز خريد. 5). دارا بودن سيستم اطفاء حريق نظير شلينگ آب آتش‌نشاني، کپسول اطفاء حريق متناسب با حجم و ظرفيت خريد مرکز. 6). دارا بودن باسکول استاندارد ترجيحاً متصل به رايانه و چاپگر. 7). دارا بودن تجهيزات و امکانات مناسب براي تخليه و بارگيري محموله‌ها. 8). دارا بودن دوربين ديد در شب با قابليت انتقال تصاوير. 9). دارا بودن ارتباط اينترنتي مناسب و تجهيزات مربوط به آن. 10). دارا بودن رايانه و چاپگر، (حداقل دو دستگاه با تجهيزات جانبي) متناسب با حجم خريد مرکز به نحوي که ثبت عمليات خريد و تحويل در مکان مرکز خريد انجام پذيرد. 11). دارا بودن نيروي انساني مجرب و مطلع در حوزه‌هاي کنترل کيفي، بازرگاني، فني. 12). دارا بودن امکانات و تجهيزات کنترل کيفي شامل بمبو به تعداد کافي، الک (مطابق دستورالعمل‌هاي ابلاغي به تعداد کافي)، پنس، ترازوي ديجيتال با دقت 2 رقم اعشار، ميزکار مناسب با نور کافي، رطوبت‌سنج، سيني استاندارد افت زني 50 ×50 سانتيمتر، کاردک، سرتاس سر تخت و .... و همچنين وجود فضاي مناسب براي نگهداري نمونه‌هاي شاهد. 13). دارا بودن کاور و امکانات پوششي مناسب به منظور حفظ و حراست از کالا در انبارهاي چادري در هنگام بارندگي‌ها و خطرات جوي. 14). دارا بودن امکانات رفاهي نظير نمازخانه، سرويس بهداشتي، آب‌سردکن و...... 15). دارا بودن توان مالي براي ارائه تضامين قرارداد. 16). امکان نگهداري و بايگاني اسناد محموله‌هاي خريداري‌شده و ارائه به اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان لرستان. توضيح: موارد يادشده حداقل شرايط لازم براي مراکز خريد بوده و چنانچه مرکزي فاقد هر يک از شرايط مذکور بوده و يا قادر به تامين نباشد قابليت انتخاب و استفاده در فصل خريد سال 1400 را نخواهد داشت.

 

 

19 / 10/ 1399
  2328 بارخوانده شده


نظر خود ارسال فرمایید
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
پست الکترونیکی :
آدرس :
نظر شما :
...

 

 

 

 

 

 

 


خرم آباد چهارراه امام خمینی روبروی اداره کل امور مالیاتی استان لرستان
تلفن :33316382 -33316381