خريد بيش از 280هزار تن گندم از کشاورزان لرستان

مديرکل غله وخدمات بازرگاني استان لرستان مقدار خريد تضميني کلزا را بيش از 3 هزارتن اعلام نمود

خريد بيش از 280هزار تن گندم از کشاورزان لرستان مدير کل غله وخدمات بازرگاني استان لرستان مقدار خريد تضميني کلزا را بيش از 3 هزارتن اعلام نمود بيرانوند با اعلام ادامه روندخريد تضميني گندم در استان مقدار خريد تضميني اين محصول را 280 هزار تن اعلام کرد. به گزارش روابط عمومي اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان لرستان حجت اله بيرانوند افزود:ارزش ريالي اين مقدارگندم 463ميليارد تومان است که تاکنون 320ميليارد تومان آن پرداخت شده است. مدير اداره کل غله وخدمات بازرگاني استان لرستان در ادامه مقدار خريد تضميني کلزا را بيش از 3 هز ار تن اعلام نمود

 

 

03 / 06/ 1398
  113 بارخوانده شده


نظر خود ارسال فرمایید
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
پست الکترونیکی :
آدرس :
نظر شما :
...

 

 

 

 

 

 

 


خرم آباد چهارراه امام خمینی روبروی اداره کل امور مالیاتی استان لرستان
تلفن :33316382 -33316381