قيمت خريد تضميني گندم در سال زراعي 99-98، 22 هزار ريال تعيين شد که در مقايسه با سال قبل از آن، هر کيلوگرم 500 تومان افزايش يافت.

به گزارش روابط‌عمومي شرکت بازرگاني دولتي ايران؛ علي ربيعي، سخنگوي دولت گفت: طبق مصوبه شوراي اقتصاد، قيمت خريد تضميني گندم براي سال زراعي 99-98 هر کيلوگرم 22 هزار ريال به ازاي تحويل هر کيلوگرم تعيين شده است

قيمت خريد تضميني گندم در سال زراعي 99-98، 22 هزار ريال تعيين شد که در مقايسه با سال قبل از آن، هر کيلوگرم 500 تومان افزايش يافت. به گزارش روابط‌عمومي شرکت بازرگاني دولتي ايران؛ علي ربيعي، سخنگوي دولت گفت: طبق مصوبه شوراي اقتصاد، قيمت خريد تضميني گندم براي سال زراعي 99-98 هر کيلوگرم 22 هزار ريال به ازاي تحويل هر کيلوگرم تعيين شده است. بر اساس اين گزارش؛ در فصل خريد سال گذشته هر کيلوگرم گندم به قيمت تضميني 17 هزار و 400 ريال از کشاورزان خريداري شد و براي تحويل و خريد گندم در سال آينده قيمت هر کيلوگرم 5000 ريال افزايش يافته است. اين گزارش مي‌افزايد؛ حدود 8 ميليون تن گندم به ارزش بيش از 130 هزار ميليارد ريال از کشاورزان در 31 استان در سال‌‌زراعي جاري خريداري شد

 

 

14 / 07/ 1398
  114 بارخوانده شده


نظر خود ارسال فرمایید
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
پست الکترونیکی :
آدرس :
نظر شما :
...

 

 

 

 

 

 

 


خرم آباد چهارراه امام خمینی روبروی اداره کل امور مالیاتی استان لرستان
تلفن :33316382 -33316381